USŁUGI GEODEZYJNE

Firma świadczy usługi w zakresie podziałów i rozgraniczeń, map do celów prawnych, sądowych, projektowych, inwentaryzacji inwestycji, pomiarów realizacyjnych, pomiarów kubatury kruszyw i materiałów budowlanych, nasypów i wykopów.

Firma posiada bardzo duże doświadczenie w tego typu pracach. Wykonywała zlecenia m.in. dla GDDKiA, Transprojektu w Krakowie i Warszawie, Urzędów Gmin i prywatnych biur projektowych.